Lid worden? 2018-06-28T18:17:54+00:00

DCN is een landelijk netwerk van diëtisten in de eerste lijns gezondheidszorg.

Wat is DCN?

DCN is een landelijk netwerk van diëtisten in de eerste lijnsgezondheidszorg. De diëtisten werken vanuit hun eigen praktijk nauw samen met huisartsen en houden spreekuur in huisartsenpraktijken en gezondheidscentra.

DCN diëtisten houden ook spreekuren op basisscholen, bij bedrijven via de Arbodienst, adviseren schoolkantines en bedrijfsrestaurants  en geven voorlichting in supermarkten.

DCN organiseert bijscholingen, behartigt de belangen van de leden en ontwikkelt producten en diensten voor consumenten.

Onderhandelingspartner

Onze coöperatieve organisatievorm biedt de mogelijkheid om overeenkomsten te sluiten met de aangesloten diëtistenpraktijken. Er kunnen vaste afspraken worden gemaakt over kwaliteitseisen aan de beroepsuitoefening en praktijkvoering. DCN denkt hiermee een aantrekkelijke onderhandelingspartner te zijn voor zorgverzekeraars, bedrijfsleven, instanties en overheid. In Nederland wordt gezondheid beschouwd als een groot goed. Geen enkel onderwerp is zo beladen als gezondheidszorg. DCN diëtisten stellen zich ten doel een bijdrage te leveren aan een goede gezondheidszorg in Nederland door advisering en begeleiding in de voedings-en dieetzorg, met name binnen de eerste lijnsgezondheidszorg.

Doel van DCN

De coöperatie stelt zich ten doel de belangen te behartigen van haar leden zowel op landelijk, regionaal en zo nodig op individueel niveau. DCN richt zich rechtstreeks op de consument. Om de herkenbaarheid te vergroten is een eigen huisstijl met een eigen logo ontwikkeld. De aangesloten praktijken zijn herkenbaar aan dit logo. DCN ontwikkelt producten en diensten gericht op de consument. Voor de verschillende mogelijkheden kunt u de onderwerpen ‘Bestel’ en ‘Zakelijk’ raadplegen.

Kwaliteit

DCN ondersteunt haar leden bij het opzetten van een professionele praktijk, adviseert bij de praktijkvoering en bij kwaliteitsmanagement. DCN is (mede) organisator van tal van scholingen. Door samenwerking met professionals op alle terreinen van de gezondheidszorg zijn de leden op de hoogte van de nieuwste inzichten en behandelmethodes. DCN- diëtisten staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Er is een eigen kwaliteitsnorm en DCN is aangesloten bij de paramedische klacht- en tuchtcommissie.

Brede deskundigheid

DCN-diëtisten zijn deskundig op vele terreinen van voeding, van adviezen over gezonde voeding tot complexe dieetbehandeling. U kunt hierbij denken aan adviezen bij afvallen, hoog cholesterol, diabetes, allergie, eetproblemen en maag/darmproblematiek. Advisering aan specifieke groepen zoals kinderen, zwangeren, ouderen en sporters hoort ook tot ons takenpakket evenals het beantwoorden van vragen over vitamines, veiligheid van zoetstoffen, botontkalking etc.

Specialisatie

Sommige DCN-diëtisten hebben zich extra bekwaamd in een bepaald aandachtsgebied zoals voedselovergevoeligheid, eetstoornissen, kindervoeding en -diëtetiek, verstandelijk gehandicaptenzorg.

Partner van DCN

DCN heeft een convenant afgesloten met de Hogeschool van Amsterdam.

Wilt u regelmatig onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf u dan nu in

Wilt u lid worden van onze coöperatie?

Overtuigd? Word nu lid