Webinar  Journal Club               Alleen voor leden

27 juni 19.30 - 20.45 uur
Aanmelden

Journal Club 14 november 19.30 - 20.45 uur Online

Aanmelden

Scholing Ketogeen Dieet Wetenschappelijke onderbouwing en praktische toepassing

Aanmelden

DCN is een landelijk netwerk van diëtisten in de eerste lijns gezondheidszorg.

Geef  u op als lid van DCN

Lid worden?

DCN is een landelijk netwerk van diëtisten in de eerste lijnsgezondheidszorg. De diëtisten werken vanuit hun eigen praktijk nauw samen met huisartsen en houden spreekuur in huisartsenpraktijken en gezondheidscentra.

Spreekuren

DCN diëtisten houden ook spreekuren op basisscholen, bij bedrijven via de Arbodienst, adviseren schoolkantines en bedrijfsrestaurants  en geven voorlichting in supermarkten.

Bijscholingen

DCN organiseert bijscholingen, behartigt de belangen van de leden en ontwikkelt producten en diensten voor consumenten.

Onderhandelingspartner

Onze coöperatieve organisatievorm biedt de mogelijkheid om overeenkomsten te sluiten met de aangesloten diëtistenpraktijken. 

Kwaliteitseisen

Er kunnen vaste afspraken worden gemaakt over kwaliteitseisen aan de beroepsuitoefening en praktijkvoering. 

Producten en diensten

DCN ontwikkelt producten en diensten gericht op de consument. Voor de verschillende mogelijkheden kunt u de onderwerpen ‘Bestel’ en ‘Zakelijk’ raadplegen.

Herkenbaarheid

Om de herkenbaarheid te vergroten is een eigen huisstijl met een eigen logo ontwikkeld. De aangesloten praktijken zijn herkenbaar aan dit logo.

Doel

De coöperatie stelt zich ten doel de belangen te behartigen van haar leden zowel op landelijk, regionaal en zo nodig op individueel niveau. DCN richt zich rechtstreeks op de consument.

Goede gezondheidszorg

DCN diëtisten stellen zich ten doel een bijdrage te leveren aan een goede gezondheidszorg in Nederland door advisering en begeleiding in de voedings-en dieetzorg, met name binnen de eerste lijnsgezondheidszorg.

Kwaliteit

DCN ondersteunt haar leden bij het opzetten van een professionele praktijk, adviseert bij de praktijkvoering en bij kwaliteitsmanagement. 

Scholingen

DCN is (mede) organisator van tal van scholingen. Door samenwerking met professionals op alle terreinen van de gezondheidszorg zijn de leden op de hoogte van de nieuwste inzichten en behandelmethodes.

Kwaliteitsregister

DCN- diëtisten staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Er is een eigen kwaliteitsnorm en DCN is aangesloten bij de paramedische klacht- en tuchtcommissie.

Brede deskundigheid

DCN-diëtisten zijn deskundig op vele terreinen van voeding, van adviezen over gezonde voeding tot complexe dieetbehandeling. 

Wil je ook lid worden ?

DCN is een beroepsorganisatie voor diëtisten in de eerstelijnszorg. De diëtisten werken vanuit hun eigen praktijk nauw samen met huisartsen en andere verwijzers.
Info lidmaatschap DCN

Heb je een vraag?

Wij beantwoorden deze zo snel mogelijk. 
Stel je vraag
shopping-cartmalecheckmark-circle