Bestuur DCN 2018-02-07T21:40:44+00:00
Willy Gilbert
Willy GilbertVoorzitter
Formuleren beleid| Contacten zorgverzekeraars, bedrijfsleven en wetenschap|
Inhoud website en nieuwsbrieven| Ontwikkeling DCN materialen| Organisatie
stands op beurzen en symposia| DCN Academy programma en E‐learnings. U kunt Willy benaderen over bovenstaande onderwerpen per mail: [email protected] of telefonisch: 06‐20744784
Henriette Verhoeven‐Corstjens
Henriette Verhoeven‐CorstjensSecretaris
Organisatie symposia en AV| Jaarverslag| Contact zorgverzekeraars en NVD in
commissie Eerste Lijn| Ontwikkeling DCN materialen| Coördinatie materialen inzake
PR| Beantwoording mail| Beheer website| Ledenadministratie
U kunt Henriette benaderen over bovenstaande onderwerpen
per mail: [email protected] of telefonisch: 0180‐620349
Michelle Beljaars
Michelle BeljaarsPenningmeester
Coördinatie financiële zaken| Contact boekhouder en accountant| Bijhouden
ledenadministratie| Controle betalingen, facturen, declaraties| Notuleren
bestuursvergaderingen| Ondersteuning symposia en av.
U kunt Michelle benaderen over bovenstaande onderwerpen
per mail: [email protected] of telefonisch: 06‐44956727
Sylvia van Daalen
Sylvia van DaalenPR & Externe communicatie
Contacten bedrijfsleven| Opzet website| Acquisitie standhouders| Acquisitie
advertenties DCN publicaties
U kunt Sylvia benaderen over bovenstaande onderwerpen
per mail: [email protected] of telefonisch: 026‐4434722