Digitale ALV op 25 juni 20.00 uur

Contributie DCN voor 2021 eenmalig verlaagd !

Gisteravond was de digitale ledenvergadering met de toelichting op de jaarcijfers 2019.
We hadden een positief resultaat en ons verenigingsvermogen is gestegen.
Dit was voor het bestuur aanleiding om - mede gezien de effecten van Corona op de omzet van de praktijken van onze leden -  een voorstel te doen voor een eenmalige verlaging van de contributie voor 2021
 

Voorstel eenmalige verlaging van de contributie in 2021 
Eenmalige korting op contributie 2021 voor leden die al in 2020 lid waren.
Volwaardig lidmaatschap: € 275 ipv € 325
60+ lidmaatschap: € 195 ipv € 244
Medewerker lidmaatschap: € 125 was ook € 125
Aspirant lidmaatschap € 125 was ook € 125

Voorstel aangenomen
De leden die deelnamen aan de ledenvergadering hebben de jaarcijfers via digitale stemming unaniem goed gekeurd.
Het voorstel voor eenmalige contributieverlaging riep de terechte vraag op of er projecten zijn waar het geld nog beter aan besteed kan worden. Ons verenigingsvermogen is dusdanig dat ook daar ruimte voor is. Het is wel zo dat door de Corona maatregelen de inkomsten van onze DCN Academy bijeenkomsten voor dit jaar zijn verminderd, maar we hebben ook inkomsten door verkoop van E-learnings en voorlichtingsmaterialen. En we hebben een mooie reserve opgebouwd. 
Het voorstel voor de eenmalige contributieverlaging is met 98% van de stemmen aangenomen

Gezamenlijke ontwikkeling van E-health binnen de eerstelijns praktijk

In ons ALV-webinar hebben we gesproken over de opzet van E-health. 
DCN is sinds 2016 bezig met de opzet van e-Coachingprogramma’s. Er zijn diverse pilots geweest, waarbij o.a.het Voedingsdagboek is gebruikt. Voor de pilots  is tot nu toe het E-heath platform 'Pluform' gebruikt.
Door de Corona crisis is de tijd  rijp om door te pakken met E-health. Ook de overheid en zorgverzekeraars vinden dit belangrijk.
Binnen DCN heeft Willie Bennik het E-health project op zich genomen. 
Sacha Visser ontwikkelt een E-health programma op gebied van PDS.

Gezamenlijk E-health platform
We overwegen een gezamenlijk E-health platform in te richten.
Een platform zou o.i. moeten omvatten
• AVG proof dashboard voor communicatie
• AVG proof communicatie opslaan
• Bibliotheek per thema gevuld met teksten, opdrachten, filmpjes, ppt’s
Gisteravond hebben we vooral feedback en input gevraagd aan de leden. 
Met de reacties die per chat en mail zijn binnen gekomen, gaan we verder aan de slag. 

Het verslag van het ALV-webinar komt in de dropbox waar je ook de digitale goodiebag vindt

Wil je ook lid worden ?

DCN is een beroepsorganisatie voor diëtisten in de eerstelijnszorg. De diëtisten werken vanuit hun eigen praktijk nauw samen met huisartsen en andere verwijzers.
Info lidmaatschap DCN

Heb je een vraag?

Wij beantwoorden deze zo snel mogelijk. 
Stel je vraag
shopping-cartmale