Per 1 januari 2022 is de Wtza van kracht. Deze wet vervangt de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi).
De Wtza bestaat uit 3 onderdelen:

In het Landelijk register zorgaanbieders kun je vanaf 1 januari 2022 zien of je organisatie daarin staat. Bestaande zorgverleners staan hier - als het goed is - al vermeld.  
Je kunt checken of je vermeld staat via Zorgaanbiedersportaal
Als je hierin staat, hoef je niet aan de meldplicht te voldoen.
Aangezien de informatie in dit LRZa wordt overgenomen uit de KvK en het AGB-register, moeten de gegevens die in deze twee bronnen staan (KvK en AGB) correct en up-to-date zijn. 

Startende diëtisten moeten zich voordat ze starten melden via www.toetredingzorgaanbieders.nl
Pas nadat ze zich aangemeld hebben, kunnen ze een AGB code aanvragen bij Vektis. Ook inschrijven bij de KvK kan pas na aanmelding via www.toetredingzorgaanbieders.nl

Een vergunningsplicht geldt als er meer dan 10 zorgverleners in één praktijk zijn.
De eis van een onafhankelijk intern toezichthouder geldt vanaf 26 zorgverleners in één praktijk.

Een stroomschema met het gehele overzicht vind je hier

Wil je ook lid worden ?

DCN is een beroepsorganisatie voor diëtisten in de eerstelijnszorg. De diëtisten werken vanuit hun eigen praktijk nauw samen met huisartsen en andere verwijzers.
Info lidmaatschap DCN

Heb je een vraag?

Wij beantwoorden deze zo snel mogelijk. 
Stel je vraag
shopping-cartmale