Starten als dietist

Hoe ga je te werk?

Vestiging

Startende diëtisten zouden zich als eerste af moeten vragen waarom zij zich vrij willen vestigen. ‘Ook zou je jezelf af moeten vragen of je geschikt bent als ondernemer en of je daarvoor de benodigde kwaliteiten in huis hebt’, aldus Jansen. ‘Voor alle diëtisten is het belangrijk dat ze zich laten inschrijven bij het kwaliteitsregister voor paramedici. Je moet als diëtist voldoen aan de kwaliteitscriteria die zijn vastgesteld op het gebied van werkervaring en deskundigheidsbevordering.’ Elke vijf jaar dienen diëtisten zich opnieuw in te schrijven. In deze periode moeten paramedici de benodigde punten halen door middel van bijvoorbeeld bijscholing.

Omzet

Van de omzet die de zelfstandige diëtist maakt moet alles, inclusief verzekeringen, huur, materialen en pensioen, worden betaald. De DCN geeft als tip om hiervoor de ‘wegwijzer bij vestiging’ te raadplegen. Hierin staat onder andere uitgelegd welke kosten er bij een zelfstandige praktijk komen kijken.

Kamer van koophandel

Een volgende stap is het inschrijven bij de Kamer van koophandel, wat voor alle zelfstandigen verplicht is. De ondernemer moet dan kiezen voor een bepaalde rechtsvorm. Dit bepaalt onder andere wie er aansprakelijk is voor de schulden van de onderneming. Voorbeelden van rechtsvormen zijn de eenmanszaak, de besloten vennootschap en de maatschap.

Directe toegankelijkheid diëtist

De diëtist is sinds enige tijd vrij toegankelijk, dat wil zeggen dat er geen verwijzing nodig is. De diëtist moet dan wel een screening doen. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden als er zonder verwijzing gewerkt wordt. De zorgverzekeraars die dit wel vergoeden stellen als eis dat de cursus ‘Directe Toegankelijkheid’ is gevolgd. Daarnaast vergoeden zij 10 minuten, terwijl een screening doorgaans 15 minuten vergt. Zakelijk gezien kan het daardoor handiger zijn om wel via verwijzing te werken. Om rechtstreeks bij VECOZO , het ‘digitale loket van de zorgverzekeraars’, te kunnen declareren moet de diëtist een AGB-code aanvragen.

Plannen maken

Ondernemingsplan

De DCN geeft het advies een ondernemingsplan op te stellen voor diëtisten die een eigen praktijk willen starten. Dit kan zinvol zijn als er geïnvesteerd moet worden, maar kan ook dienen als een goede voorbereiding. ‘Het ondernemingsplan geeft inzicht in je positie, je doelen en de haalbaarheid van je idee’, aldus Jansen. Ook is het handig om aan het eind van het jaar een jaarverslag te maken om inzicht te krijgen in wat er allemaal is gedaan, aangeschaft en welke plannen er nog zijn.

‘Hier ben ik’

Ook stelt de Diëtistencoöperatie dat het handig is om als startende diëtist een lijst te maken met personen en instanties die hij of zij op de hoogte wil brengen van het feit dat hij of zij zich vrij gaat vestigen. Denk hierbij aan collega’s, huisartsen, tandartsen, jeugdartsen bij de GGD, andere paramedici, schooladviesdiensten, GGZ, thuiszorg, apotheken, ziekenhuizen en verzorgingshuizen, de gemeentelijke afdeling Welzijn en/of gezondheid en patiëntenverenigingen. De DCN raadt aan in de vestigingsbrief een korte omschrijving te geven van het beroep diëtist. ‘Verder is het een must om een website te maken en raadzaam om folders te verspreiden, gebruik te maken van social media en eventueel een advertentie te plaatsen, zodat patiënten de diëtist kunnen vinden’, aldus Jansen.

Verder is het verstandig om de contacten met bijvoorbeeld verwijzers goed bij te houden, bijvoorbeeld door een professionele terugrapportage en het bezoeken van artsen. Het advies van de DCN is dan ook om een jaarschema op te stellen voor de bezoeken en deze goed voor te bereiden.

In de praktijk

Veel zorgverzekeraars stellen eisen aan de praktijk. Zelfstandige diëtisten zijn verplicht om te beschikken over een praktijkruimte en een wachtruimte. Ook is het een voorwaarde dat de praktijkruimte bereikbaar is voor bijvoorbeeld patiënten in een rolstoel of zijn er op basis van het type spreekuur eisen verbonden aan het aantal stoelen in de wachtruimte. Tevens dient er een toilet met fontein aanwezig te zijn en moet de privacy van de patiënten gewaarborgd worden. Sinds een aantal jaar is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de ‘vrije prijsvorming dieetadvisering’ ingevoerd. Het is wettelijk verplicht om een prijslijst op een zichtbare plek in de wachtkamer te hangen.

Overzichtelijke administratie

De administratie wordt meestal niet als ‘leukste’ taak ervaren. De DCN geeft hiervoor adviezen om het zo overzichtelijk mogelijk te maken. Zo wordt aangeraden om de administratie op een vast tijdstip aan het begin van de week te plannen. Ook is het handig om een aparte agenda voor zakelijke afspraken aan te schaffen. Een goede tijdsregistratie is belangrijk, de Belastingdienst kan namelijk navraag doen naar de totale tijdinvestering als de diëtist in aanmerking wil komen voor ‘zelfstandigenaftrek’.

Verder zijn diëtisten verplicht om een digitaal patiëntendossier aan te leggen om te kunnen declareren. EVRY, Raam, Intramed of Vodisys zijn voorbeelden van digitale cliënt-registratieprogramma’s. Verder kunnen zorgverleners met de UZI-pas elektronisch toegang krijgen tot patiëntinformatie. De DCN raadt ook aan om een zakelijke bankrekening te openen.

Geld en verzekeringen

‘Kunnen we dat declareren?’

Op dit moment krijgen cliënten drie uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. De geleverde zorg wordt verrekend met het eigen risico. Cliënten met COPD, diabetes mellitus type 2 en een cardiovasculair risico vallen binnen samenwerkingsafspraken die gemaakt zijn met een zorggroep. Jansen: ‘Het is dus belangrijk dat diëtisten zich bij een dergelijke samenwerking aansluiten.’ Verder is het verstandig om contracten af te sluiten met de zorgverzekeraars. ‘Je kunt dan rechtstreeks digitaal declareren bij de zorgverzekeraars (via VECOZO). Je kunt er ook voor kiezen om geen contracten af te sluiten en rechtstreeks bij de cliënt te factureren. Deze moet dan zelf zorgen dat hij de kosten vergoed krijgt. Omdat er dan zonder contract wordt gewerkt, keren de verzekeraars doorgaans minder uit.’

Verzekeringen en belastingzaken

Diëtisten doen er volgens de DCN verstandig aan om zich te laten informeren bij verschillende verzekeringsmaatschappijen over voorwaarden en premies rond aansprakelijkheidsverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, pensioensverzekeringen, enz. ‘Onmisbaar is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Andere verzekeringen hangen af van je persoonlijke situatie. Voor meer informatie hierover kan de ‘wegwijzer bij vestiging’ van de DCN worden geraadpleegd.’

Als de dienstverlening valt onder het deskundigheidsgebied, zoals dit omschreven is in de Wet BIG, zijn diëtisten vrijgesteld van het heffen en afdragen van BTW. Diëtisten kunnen in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek als zij ten minste per jaar 1.225 uur besteed hebben aan hun praktijk. Starters kunnen in de eerste vijf jaar van hun onderneming in totaal drie keer een extra bedrag van hun winst aftrekken. Ook hiervoor zijn bepaalde voorwaarden opgesteld waaraan de diëtist moet voldoen.
Verder is het verstandig om de contacten met bijvoorbeeld verwijzers goed bij te houden, bijvoorbeeld door een professionele terugrapportage en het bezoeken van artsen. Het advies van de DCN is dan ook om een jaarschema op te stellen voor de bezoeken en deze goed voor te bereiden.

Wil je ook lid worden ?

DCN is een beroepsorganisatie voor diëtisten in de eerstelijnszorg. De diëtisten werken vanuit hun eigen praktijk nauw samen met huisartsen en andere verwijzers.
Info lidmaatschap DCN

Heb je een vraag?

Wij beantwoorden deze zo snel mogelijk. 
Stel je vraag
shopping-cartmalelicensefilm-playchart-bars