Onderzoek Erasmus MC

Het DCN Voedings- en Leefstijlboek in wetenschappelijk onderzoek

In het Erasmus Mc doet diëtist en pos-doc onderzoeker Kirsten Berk, samen met andere collega’s onderzoek naar intermitterend vasten. Bij vasten schakelt het lichaam over van gebruik van glucose vanuit de lever, naar gebruik van vetzuren en ketonen vanuit het vetweefsel. Men noemt dit de ‘metabole switch’. Om de bescherming en het voortbestaan van de cellen te verbeteren verschuift de energie van groei en reproductie naar onderhoud, recycling en reparatie.

Uit studies blijkt dat early time restricted feeding (TRF) de meest gunstige effecten op gewicht, glucose, insulineresistentie en inflammatie laat zien, terwijl late TRF geen effect of zelfs een negatief effect op glucose, bloeddruk en lipiden lijkt te hebben. De biologische klok is hier waarschijnlijk de oorzaak van. Het effect bij mensen met diabetes is nog niet bekend. Bij pre-diabetes is wel (een klein) onderzoek gedaan naar early TRF. Opmerkelijk bij de resultaten hiervan is dat er geen gewichtsverlies optreedt, maar wel verbetering van insulinespiegels, insulinegevoeligheid, β-cel respons, bloeddruk en oxidatieve stressniveaus, in vergelijking met precies hetzelfde dieet maar dan zonder tijdsrestrictie. Meer onderzoek naar lange termijneffecten is nodig.
Kirsten Berk vertelde dat begin 2022 het E-TIMED-onderzoek start, een samenwerking tussen Erasmus MC, Achmea en DCN. 170 mensen met diabetes type 2 volgen een jaar lang een energiebeperkt Mediterraan dieet. De interventiegroep mag alleen tussen 8 en 18 uur eten (een variant van early TRF), de controlegroep krijgt geen tijdsrestrictie. Inclusie en begeleiding vindt plaats via eerstelijns diëtistenpraktijken (DCN). Zowel mannen als vrouwen kunnen meedoen, belangrijk is dat er overleg is met de behandelend arts over aanpassing van de medicatie. De deelnemers moeten 5x naar Erasmus MC komen voor diverse metingen. Er wordt gebruik gemaakt van een speciaal ontworpen app, waarin de deelnemers hun voortgang bijhouden en via welke men motiverende berichtjes ontvangt. Het DCN Voedings- en Leefstijlboek fungeert als naslagwerk. Via de app krijgt men leestips.

Meedoen met het onderzoek

Wil je patiënten mee laten doen met het onderzoek? 
Mail naar bestuurdcn@gmail.com

Wil je ook lid worden ?

DCN is een beroepsorganisatie voor diëtisten in de eerstelijnszorg. De diëtisten werken vanuit hun eigen praktijk nauw samen met huisartsen en andere verwijzers.
Info lidmaatschap DCN

Heb je een vraag?

Wij beantwoorden deze zo snel mogelijk. 
Stel je vraag
shopping-cartmale