Hulpmiddelen in de eerstelijnszorg

De website Kennisplein Chronische Zorg is vernieuwd. Op deze website is praktische kennis samengebracht m.b.t. een goede eerstelijnszorg. Zoals het afstemmen van zorg op de patiënt (persoonsgerichte zorg) of samenwerking tussen zorgverleners en het leggen van verbindingen tussen de zorg en het lokale aanbod (lokaal organiseren). Onder elk van deze hoofdthema’s vind je een aantal subthema’s. Per subthema vind je documenten om zelf aan de slag te gaan, maar ook praktijkvoorbeelden.
Beperkte gezondheidsvaardigheden
Een interessant subthema onder persoongerichte zorg is ‘gezondheidsvaardigheden’. Aangezien drie op de tien volwassenen Nederlanders ‘beperkte gezondheidsvaardigheden’ heeft is dit een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt. Zelfmanagement is hierbij ook een interessant subthema. Kijk voor meer informatie op Handreiking eerstelijns zorgverleners om zelfmanagement te ondersteunen bij mensen die beperkt gezondheidsvaardig zijn

 

 

Wil je ook lid worden ?

DCN is een beroepsorganisatie voor diëtisten in de eerstelijnszorg. De diëtisten werken vanuit hun eigen praktijk nauw samen met huisartsen en andere verwijzers.
Info lidmaatschap DCN

Heb je een vraag?

Wij beantwoorden deze zo snel mogelijk. 
Stel je vraag
shopping-cartmale