Gerja van Hunen

DCN, van harte proficiat met dit mooie 25-jarig jubileum.
DCN , een coöperatie voor en door ondernemende diëtisten!

Als de dag van gisteren kan ik mij nog herinneren dat we hard werkten aan de oprichting van de VZFD , de voorloper van de DCN. Vele uren tot laat in de avond hebben we als bestuursleden van het 1e uur vergaderd, de vereniging in de steigers gezet en ideeën uitgewerkt om leden te werven voor de net opgerichte vereniging. Allemaal nog in een tijdperk dat we veel papieren post te verwerken hadden. Email was nog nauwelijks inzetbaar omdat bijna niemand dat had. In de huidige digitale tijd kun je je niet meer voorstellen dat het ooit anders was. Veel leden zijn al vanaf het 1e uur betrokken bij de DCN en hebben binnenkort dus ook hun eigen jubileum te vieren. Mijn lidmaatschapsnummer is 920002 omdat ik als secretaris het eerstvolgende nummer kreeg na de voorzitter. Ik heb de allereerste nieuwsbrief nog van de VZFD die dateert van augustus 1992. Daarin wordt de herziening van het zorgstelsel genoemd dat een belangrijke reden was om tot oprichting van de VZFD over te gaan en de belangen te behartigen van de dietist die hier de gevolgen van zou gaan ervaren. De 1e stappen naar vergoeding door zorgverzekeraars van voedingsadviezen door diëtisten in de 1e lijn werden gezet. Dit zou geregeld worden via de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraars. Een voorwaarde was “een in Nederland gevestigde diëtist, die als zodanig is geregistreerd bij de bevoegde instanties” . Via de AWBZ werden adviezen door diëtisten al heel lang vergoed die voor de thuiszorg werkten, maar dat gold niet voor de vrijgevestigden. In 1992 volgde steeds meer uitbreiding van vergoeding, werd er een logo ontwikkeld voor de VZFD, ledenwerfacties georganiseerd, wegwijzer bij vestiging herzien, modelcontracten opgesteld voor freelancediëtisten etc etc. Een tijd om nooit te vergeten !
Op 2 december kunnen we met z'n allen het feestje gaan vieren. ik heb er zin in!

Wil je ook lid worden ?

DCN is een beroepsorganisatie voor diëtisten in de eerstelijnszorg. De diëtisten werken vanuit hun eigen praktijk nauw samen met huisartsen en andere verwijzers.
Info lidmaatschap DCN

Heb je een vraag?

Wij beantwoorden deze zo snel mogelijk. 
Stel je vraag
shopping-cartmale