Webinar  Journal Club               Alleen voor leden

27 juni 19.30 - 20.45 uur
Aanmelden

Diëtisten gezocht voor leefstijladvies na niertransplantatie

door Paul van der Boog, nefroloog LUMC
en Willy Gilbert, voorzitter DCN

De cardiovasculaire morbiditeit/sterfte na een niertransplantatie is sterk verhoogd. Leefstijlbegeleiding is daarom een essentieel onderdeel van de behandeling. Een hoog kwalitatief en goed geborgd leefstijlbegeleidingstraject na transplantatie voorkomt cardiovasculaire complicaties en verlengt de gemiddelde niertransplantatie overleving. Daarnaast geeft goede leefstijlbegeleiding patiënten meer regie over hun gezondheid, waardoor zij minder gezondheidsklachten hebben en daardoor minder hulpbehoevend zijn.

Patiënten geven aan laagdrempelige leefstijlbegeleiding dicht bij huis te willen hebben. De Nederlandse transplantatiecentra en de Nierstichting willen hiertoe een netwerk opzetten van 1e lijns-diëtisten, ondersteund door bestaande e-Health middelen.

Patiënten met een nierfunctie boven de 30 ml/min worden eenmalig door een 1e lijns-diëtist gezien en vervolgens online/telefonisch op cardiovasculair gebied begeleid (patiënten waar nierfunctie-gerelateerde problematiek speelt zullen door een nierziekten diëtist worden begeleid).

Binnen onderzoeksverband in het Leids Universitair Medisch Centrum is dit concept zeer succesvol gebleken. Vanuit het nieuwe netwerk zal nascholing worden gegeven aan de diëtisten en zal de zorg aan de hand van uitkomsten en indicatoren worden geëvalueerd. Financieel past deze vorm van zorg binnen de bestaande diëtistische vergoedingssystematiek. 

In eerste instantie zal er een regionaal diëtistennetwerk rond het transplantatiecentrum van Leiden en Groningen georganiseerd worden. Daarna zal het opgeschaald worden tot een landelijk netwerk, dat alle Nederlandse transplantatiecentra zal dekken. In een later stadium zal het netwerk uitgebreid worden met andere eerste lijns-zorgaanbieders, zoals fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers en eventueel psychologen.

DCN is bij dit leefstijlbegeleidingstraject en het opzetten van een diëtistennetwerk betrokken. Gekeken wordt of het DCN Voedings- en Leefstijlboek ingezet kan worden bij dit traject en hoe we op gebied van E-health de krachten kunnen bundelen.
Op de DCN Academy van 19 september a.s zal nefroloog Paul van der Boog een scholing geven over de medische aspecten. DCN diëtisten Mirjam van Delft en Femke Vlieland zijn betrokken bij dit traject en zullen op 19 september toelichting geven.

Als je geïnteresseerd bent om patiënten na niertransplantatie te gaan begeleiden, kun je blijk geven van je belangstelling door een mail te sturen naar bestuurdcn@gmail.com
Het gaat in eerste instantie om de (wijde) regio’s rond het transplantatiecentrum van Leiden en Groningen, maar uitbreiding volgt.

We raden je aan om de scholing van de DCN Academy te volgen. Ben je die dag verhinderd, dan kun je de opnames terugkijken. Je moet je dan wel inschrijven voor 19 september, omdat de opnames alleen terug te zien zijn voor degenen die zich hebben ingeschreven.

Wil je ook lid worden ?

DCN is een beroepsorganisatie voor diëtisten in de eerstelijnszorg. De diëtisten werken vanuit hun eigen praktijk nauw samen met huisartsen en andere verwijzers.
Info lidmaatschap DCN

Heb je een vraag?

Wij beantwoorden deze zo snel mogelijk. 
Stel je vraag
searchshopping-cartmale