Webinar  Journal Club               Alleen voor leden

27 juni 19.30 - 20.45 uur
Aanmelden

Deel 2 van het verslag DCN Academy 30 januari 2019

door Majorie Former en Corien Maljaars

Richtlijn Chronische Nierschade door dr. Jan Westerink
Dr. Jan Westerink, internist-vasculair geneeskundige in het UMC Utrecht, besprak de herziene NHG richtlijn Chronische Nierschade. https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-chronische-nierschade 

Hierbij stelde hij voortdurend de vraag: ‘Wat levert de behandeling de patiënt op?’.

Chronische nierschade
Ruim 10 procent van de Nederlandse populatie heeft Chronische nierschade (CNS).
CNS wordt gedefinieerd als:
Gedurende meer dan 3 maanden

  • een verminderde klaring (eGFR) en/of
  • een verhoogde albuminurie (ACR) en/of
  • (Specifieke sedimentsafwijkingen).

EstimatedGlomerularFiltrationRate (eGFR) geeft aan met welke snelheid de nieren het bloed filteren op afvalstoffen. Het is een schatting van de echte klaring, de formule maakt gebruik van creatinine, geslacht en leeftijd. De ChronicKidneyDiseaseEpidemiologyCollaboration (CKD-EPI) is beter dan de Modification of Diet in RenalDisease (MDRD).
 
Albuminurie
In de nieuwe richtlijn heeft albuminurie een belangrijkere plaats dan voorheen. Albuminurie is namelijk sterk geassocieerd met het risico op hart- en vaatziekten, de belangrijkste doodsoorzaak bij nierpatiënten. 
 
Risicoschatting
Door risicoschatting weet je wie je moet behandelen of vervolgen: de meeste mensen NIET, sommige mensen juist WEL. In overleg met de patiënt kun je dingen ook NIET of ANDERS doen, bijvoorbeeld andere behandeldoelen (strenger of juist milder), of niet verwijzen. Het is belangrijk dat de patiënt weet wat de behandeling hem oplevert: wat moet hij er voor doen, en hoeveel krijgt hij ervoor terug? Vindt hij dat de inspanning waard?
 
De veranderingen in het kort

Oud Nieuw
MDRD CKD-EPI
Leeftijdsgrens Geen leeftijdsgrens in eGFR
Micro/macro-albuminurie Albumine-creatinineratio (ACR)
Verschil M/V Geen onderscheid M/V
  Risicoschatting (met meer aandacht voor albuminurie en nierfalen)

Wil je ook lid worden ?

DCN is een beroepsorganisatie voor diëtisten in de eerstelijnszorg. De diëtisten werken vanuit hun eigen praktijk nauw samen met huisartsen en andere verwijzers.
Info lidmaatschap DCN

Heb je een vraag?

Wij beantwoorden deze zo snel mogelijk. 
Stel je vraag
searchshopping-cartmale