Wat is DCN?

Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN) is een landelijk netwerk van vrijgevestigde diëtisten.

De coöperatie stelt zich ten doel de belangen te behartigen van haar leden zowel op landelijk, regionaal en zo nodig op individueel niveau. 

Aantrekkelijke partner

De coöperatieve organisatievorm biedt de mogelijkheid om overeenkomsten te sluiten met de aangesloten diëtistenpraktijken. Er kunnen vaste afspraken worden gemaakt over kwaliteitseisen aan de beroepsuitoefening en praktijkvoering. DCN denkt hiermee een aantrekkelijke onderhandelingspartner te zijn voor zorgverzekeraars, bedrijfsleven, instanties en overheid.

Bijdragen aan goede zorg

In Nederland wordt gezondheid beschouwd als een groot goed. Geen enkel onderwerp is zo beladen als gezondheidszorg. DCN diëtisten stellen zich ten doel een bijdrage te leveren aan een goede gezondheidszorg in Nederland door advisering en begeleiding in de voedings-en dieetzorg, met name binnen de eerstelijns gezondheidszorg.

Producten en diensten 

DCN richt zich rechtstreeks tot de consument. Om de herkenbaarheid te vergroten is een eigen huisstijl met een eigen logo ontwikkeld. De aangesloten praktijken zijn herkenbaar aan dit logo. 

Kwaliteit

DCN ondersteunt haar leden bij het opzetten van een professionele praktijk, adviseert bij de praktijkvoering en bij kwaliteitsmanagement. 

Scholingen

DCN is (mede) organisator van tal van scholingen.  En heeft een eigen DCN Academy en kennissessies. 

Behandelmethodes

Door samenwerking met professionals op alle terreinen van de gezondheidszorg zijn de leden op de hoogte van de nieuwste inzichten en behandelmethodes

Kwaliteitsregister Paramedici

DCN- diëtisten staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Klachtregeling Paramedici

DCN is aangesloten bij de Klachtregeling Paramedici

Brede deskundigheid

DCN-diëtisten zijn deskundig op vele terreinen van voeding, van adviezen over gezonde voeding tot complexe dieetbehandeling.

Adviezen

U kunt hierbij denken aan adviezen bij afvallen, hoog cholesterol, diabetes, allergie, eetproblemen en maag/darmproblematiek.

Advisering aan specifieke groepen

... zoals kinderen, zwangeren, ouderen en sporters hoort ook tot ons takenpakket evenals het beantwoorden van vragen over vitamines, veiligheid van zoetstoffen, botontkalking etc.

Specialisaties

Sommige DCN-diëtisten hebben zich extra bekwaamd in een bepaald aandachtsgebied zoals voedselovergevoeligheid, eetstoornissen, kindervoeding en -diëtetiek, verstandelijk gehandicaptenzorg.

Partner van DCN

DCN heeft een convenant afgesloten met de Hogeschool van Amsterdam.

Adviezen

U kunt hierbij denken aan adviezen bij afvallen, hoog cholesterol, diabetes, allergie, eetproblemen en maag/darmproblematiek.
Wanneer u klachten heeft, bespreek deze dan eerst met uw diëtist. Komt u er samen niet uit dan kunt u terecht bij het 

Klachtenloket Paramedici;
tel 030 310 09 29 (ma t/m vr van 9.00 tot 12.30)

www.klachtenloketparamedici.nl

info@klachtenloketparamedici.nl

Wil je ook lid worden ?

DCN is een beroepsorganisatie voor diëtisten in de eerstelijnszorg. De diëtisten werken vanuit hun eigen praktijk nauw samen met huisartsen en andere verwijzers.
Info lidmaatschap DCN

Heb je een vraag?

Wij beantwoorden deze zo snel mogelijk. 
Stel je vraag
shopping-cartmaleheartfile-emptygraduation-hatusersheart-pulsewheelchair