Accreditatie aangevraagd

Nu te bestellen op onze online E-learning omgeving

In november 2021 is de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (DM2) van 2018 aangepast wat betreft de medicamenteuze behandeling. Deze nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 verandert de behandeling voor een deel van de patiënten in de eerste lijn drastisch door een bredere inzet van SGLT2-remmers en GLP1-analogen. De huisarts en praktijkondersteuner volgen bij  de behandeling van DM2 deze NHG-standaard. Voor de diëtist is het belangrijk om kennis te hebben van deze standaard om te kunnen aansluiten op het beleid van de huisarts en POH, keuzes in medicatie te kunnen begrijpen, mee te denken in keuze van medicatie en gevolgen voor het voedings/dieetadvies te kunnen overzien om zo de rol van medebehandelaar bij DM2 te kunnen vervullen.  Deze E-learning gaat in op alle soorten diabetesmedicatie.

Wil je ook lid worden ?

DCN is een beroepsorganisatie voor diëtisten in de eerstelijnszorg. De diëtisten werken vanuit hun eigen praktijk nauw samen met huisartsen en andere verwijzers.
Info lidmaatschap DCN

Heb je een vraag?

Wij beantwoorden deze zo snel mogelijk. 
Stel je vraag
shopping-cartmale