Webinar  Journal Club               Alleen voor leden

27 juni 19.30 - 20.45 uur
Aanmelden

Journal Club 14 november 19.30 - 20.45 uur Online

Aanmelden

Scholing Ketogeen Dieet Wetenschappelijke onderbouwing en praktische toepassing

Aanmelden

25-jarig jubileum interview met de voorzitter Willy Gilbert

27 september 2016
De Diëtisten Coöperatie Nederland viert dit jaar haar 25-jarig jubileum. Het FrieslandCampina Institute sprak voorzitter Willy Gilbert – Peek over haar trots op het diëtistenvak en de DCN.

‘Omdat een goed voedingsadvies een specialist vereist’. Dit is de slogan van de Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN) en niet zonder reden: “Er is de laatste tijd veel aandacht voor voeding en wat wel of niet gezond is. Hierdoor is er ook meer ruis en miscommunicatie. In dit steeds grotere krachtenveld kan de diëtist zeker laten zien welke meerwaarde hij of zij biedt; vanuit de wetenschap een voedingskundig advies geven wat past bij de leefstijl van de persoon die tegenover je zit”, aldus Willy Gilbert – Peek, voorzitter van de DCN. Dit is volgens haar de grote kracht van de diëtist, het geven van een persoonlijk voedingsadvies op maat. Van praktische informatie aan de consument tot het overleg met de arts over de beste (voedings)zorg en het lezen van wetenschappelijke literatuur. De diëtist kan als geen andere meepraten op alle niveaus.25-jarig jubileum DCN

“De diëtist is dé specialist voor alle voedingsvragen” – Willy Gilbert – Peek, Voorzitter DCN
Expert zijn maakt eenvoudige en aansprekende communicatie richting consumenten niet altijd makkelijker. “Diëtisten geven een zorgvuldig en op wetenschap gebaseerd antwoord, al zijn uitzonderingen daar gelaten. Ze weten dat het juiste antwoord niet zwart-wit is. Hierdoor is het maken van one-liners om het publiek gemakkelijk te bereiken voor ons als beroepsgroep lastig. Je ziet dat foodbloggers dit wel doen. Mensen geloven in die sprookjes. Als diëtist kun je deze informatie relativeren en genuanceerd uitleggen hoe het zit”. Gilbert – Peek vindt ook dat diëtisten kunnen leren van foodbloggers: “Communiceer een korte en éénduidige boodschap die mensen aanspreekt. Het bredere en genuanceerde verhaal wat je juist als diëtist kunt bieden vertel je daarna”.

Jubileum

“Ik ben er heel erg trots op dat we in 25 jaar de DCN als organisatie hebben neergezet en verder hebben uitgebreid. De DCN Academy, de wetenschappelijke scholingen die drie keer per jaar worden georganiseerd, zijn hier een goed voorbeeld van. Deze bijeenkomsten geven een wetenschappelijke verankering aan onze praktische voedingsadviezen. In de toekomst wil ik dat de DCN als organisatie nog meer op de kaart staat als gesprekspartner als het gaat om maatschappelijke voedingsvraagstukken. We zouden ons als beroepsvereniging en voedingsexpert, samen met de NVD, veel vaker moeten laten horen, ook richting de media. Ik zie bijvoorbeeld in Australië en Nieuw-Zeeland regelmatig nieuwsberichten in de krant over wat de diëtistenvereniging vindt van bepaalde voedingsproblemen. Vaak zelfs op de voorpagina. Daar zijn we in Nederland nog lang niet, maar ik wordt wel enthousiast van deze ambitie”.

Vooruitgang

Naast de ontwikkeling binnen de DCN staat natuurlijk ook het diëtistenvak niet stil. “De diëtetiek in de eerste lijn heeft de afgelopen jaren een brede ontwikkeling doorgemaakt. Zo is er door de ketenzorg met daarbij de DBC afspraken een nauwere samenwerking met de huisarts en de praktijkondersteuner. De diëtist heeft de regie over de voedingszorg en is een goede gesprekspartner van de huisarts. En eigenlijk wel het belangrijkste, voor de patiënt betekent dit betere zorg. Ik weet dat dit nog niet in elke regio in Nederland zo is, maar de samenwerking tussen de diëtist en de huisarts wordt beter”, aldus Gilbert – Peek.

De komende jaren zal het thema ‘Personalized Nutrition’ – een voedingsadvies op basis van wat je kunt meten – steeds meer op de kaart worden gezet. Mensen zijn vaak heel geïnteresseerd in metingen. Dat merkt de DCN ook als ze bijvoorbeeld op de Nationale Gezondheidsbeurs aanwezig zijn. Hier zit Gilbert – Peek een mooie taak voor de diëtisten weggelegd. “Het is erg interessant om diverse gezondheidsindicatoren, waaronder bloedwaarden te meten. Het duiden van deze uitslagen is een vak apart, waar ook een rol is weggelegd voor de diëtist. De voedingsadviezen zijn nu vooral op basis van een goede anamnese. Met personalized nutrition kunnen we dit uitbreiden naar nog beter maatwerk op grond van bijvoorbeeld de bloeduitslagen van een patiënt”, licht Gilbert – Peek toe. Deze ontwikkelingen worden door de DCN op de voet gevolgd.

Op 2 december 2016 viert de DCN haar jubileum met de DCN Academy. Aan de orde komen veranderingen van inzicht in de voedingsadvisering in de afgelopen 25 jaar. Hierbij schenken we aandacht aan de ouder wordende mens en het denken over natriumbeperking in relatie tot hypertensie door de tijd heen. Meer informatie: https://dcn-dietist.nl/academy/ Op 2 december wordt ook het nieuwe Voedingsdagboek uitgebracht. In dit boek kunnen cliënten een eetdagboek bijhouden en kunnen ze informatie over goede voeding vinden. Het Voedingsdagboek is aan te vragen bij de DCN.
bron Friesland Campina

Wil je ook lid worden ?

DCN is een beroepsorganisatie voor diëtisten in de eerstelijnszorg. De diëtisten werken vanuit hun eigen praktijk nauw samen met huisartsen en andere verwijzers.
Info lidmaatschap DCN

Heb je een vraag?

Wij beantwoorden deze zo snel mogelijk. 
Stel je vraag
shopping-cartmale