INSCHRIJVING GEOPEND

Het is een prachtig programma geworden. De dag daagt uit om in het consult meer aandacht te besteden aan het microbioom. Ook prikkelen de sessies om alerter te zijn op mogelijke hersen-darminteracties. Onderwerpen als eetverslaving, autisme, overgewicht, diabetes, cognitie en PDS en hersenactiviteit komen aan bod.
VoedingNederland2015 leent zich bij uitstek om te discussieren over wetenschappelijke ontwikkelingen en wat wij, als diëtist, daarmee kunnen in de dagelijkse praktijk.
Young Professional Award
Tijdens het congres wordt ook de Young Professional Award (YPA) uitgereikt. Heb je een verfrissende kijk op de toepassing van voedingswetenschap in de praktijk? En, ben je niet ouder dan 35 jaar? Dan kom je in aanmerking voor de YPA. Als winnaar kan je tijdens het congres in een eigen sessie aan de circa 300 deelnemers laten zien wat je in je mars hebt. Stuur je inzending voor 1 november in.
DCN is initiatiefnemer van het congres, samen met de Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen, de Alliantie Voeding Gelderse Vallei en de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.
We verheugen ons op deze dag en hopen veel collega’s te mogen ontvangen.
Vriendelijke groet,
Willy Gilbert
Voorzitter DCN

VoedingNederland2015, Samenspel hersenen en darmen
Donderdag 10 december 2015

Initiatiefnemers

Programmacommissie

AVGV

Prof.dr. Ben Witteman

MDL-arts, hoogleraar Voeding en darmgezondheid in transmurale zorg

Prof.dr. Ellen Kampman

hoogleraar Voeding en chronische ziekten

Dr. Jacqueline Klein Gunnewiek

hoofd vakgroep Klinische chemie

Prof.dr. Renger Witkamp

hoogleraar Voeding en farmacologie

Dr. Rik Heijligenberg

internist endocrinoloog

 DCN

Willy Gilbert

voorzitter

NAV

Dr.ir. Caroline van Rossum

senior voedingskundige

Dr. Sabita Soedamah-Muthu

NAV bestuurslid, voedings-epidemioloog, Wageningen Universiteit

NVD

Wineke Remijnse

beleidsadviseur Kwaliteit

PIT Actief

Hanneke Kolthof

voedingkundige

Ir. Arine de Ridder

voedingskundige